عکاسی نیم بها در سه شنبه هر هفته

کلیه متقاضیان با در اختیار داشتن پست تلگرامی این خبر، می توانند سه شنبه ها با مراجعه به آتلیه، عکاسی پرسنلی را نیم بها انجام دهند و همچنین برای عکاسی کودک هم می توانند در عکاسی با وقت قبلی مراجعه کنند.

Related posts

Leave a Comment